upadłość przedsiębiorcy
Dla firm

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy

Upadłość przedsiębiorcy to często jedyny sposób na to, aby uporać się z powstałymi długami. Rozwiązanie to dostępne jest zarówno dla małych, jednoosobowych firm, jak i dla ogromnych przedsiębiorstw. Aby o upadłości można było w ogóle mówić, niezbędne jest złożenie w sądzie odpowiedniego wniosku. Trzeba bowiem pamiętać, że to sąd podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości firmy. Pojawia się jednak pytanie jak wyglądają kwestie związane ze składaniem wniosku. Spróbujemy je nieco przybliżyć. 

Kto składa wniosek?

Sąd nie odrzuci wniosku o upadłość przedsiębiorcy, tylko wówczas, gdy przestrzegać będziemy zasad dotyczących składania wniosku. I tak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wniosek składa sam przedsiębiorca. Jeśli zadłużenie dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej, wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć każdy, kto ma prawo do reprezentowania osoby zadłużonej. 

Czy ktoś jeszcze ma prawo do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy?

Prawo daje takie uprawnienia również każdemu z wierzycieli. Jeśli chodzi o spółkę osobową, to wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć każdy ze wspólników. W przypadku spółki kapitałowej tyczy się to członków zarządu.

Upadłość przedsiębiorcy nie jest wcale złym rozwiązaniem, jeśli w firmie pojawiły się poważne kłopoty finansowe. Tych, których zaciekawił ten temat odsyłamy do naszego innego artykułu dotyczącego upadłości firmy. Poruszamy w nim ogólne zagadnienia związane z tym tematem.